ZŠ Razová > Školní rok 2015/2016 > Zájmové kroužky

Zájmové kroužky

Organizace zájmových kroužků 2015/2016:Termín: Název kroužku: Vedoucí kroužku:

Pondělí:12:30 – 13:10 Práce s PC/Logopedické hry paní uč. J. Kosťová

13:10 – 13:50 Taneční kroužek paní uč. L. BockováÚterý:

12:30 – 13:10 Konverzace v Aj paní uč. J. Kosťová

(od 13:10 do 13:55 hod. odpolední vyučování 4. a 5. ročníku)Středa:

střídavě co 14 dnů

12:30 – 13:50 Redakční kroužek paní uč. R. Mecnerová

12:30 – 13:50 Umělecký kroužek paní uč. J. KosťováČtvrtek:

12:30 – 13:10 Stolní tenis paní vych. M. Bedáňová

13:10 – 13:50 Sportovní hry paní uč. L. BockováPoznámka:

Loňský kroužek vaření probíhal v rámci pilotáže projektu „Pohyb a výživa“ a byli v něm přihlášeni žáci všech pěti ročníků, proto v letošním roce nebude mezi zájmové kroužky zařazen.V Razové dne 8. 9. 2015

Podle podkladů paní vychovatelky M. Bedáňové zpracovala:

PhDr. Renata Mecnerová, ředitelka školy