ZŠ Razová > Školní rok 2015/2016 > Organizace školy

Organizace školy

 

Školní rok 2015/2016

 

 

Organizace ZŠ k 1. 9. 2015:

 

 

  1. třída – celkem 8 žáků, z toho 1 žákyně s dlouhodobým pobytem ve V. Británii

  2. třída (spojený 2. a 3. ročník) – celkem 16 žáků (8 + 8)

V. třída (spojený 4. a 5. ročník) – celkem 10 žáků (5 + 5)

 

TU I. třídy: Mgr. Ludmila Bocková

TU II. třídy: Mgr. Jana Kosťová (s asistentkou pedagoga – Bc. Y. Rotterovou)

TU V. třídy: PhDr. Renata Mecnerová

 

Celkový počet 34 žáků ZŠ (s platností k 1. 9. 2015).

 

Činnost ŠD probíhá v jednom oddělení a zajišťuje ji paní vychovatelka M. Bedáňová. V odpoledním čase při souběhu se zájmovými kroužky s ní spolupracuje paní učitelka Mgr. J. Kosťová, dohled nad žáky v době pedagogických a provozních porad zajišťují L. Nitková a E. Melčáková (provozní pracovnice ZŠ).

 

Nepedagogičtí pracovníci ZŠ: školnice a provoz ZŠ – E. Melčáková, vedoucí ŠJ a kuchařka – A. Bobková, provoz ZŠ a ŠJ ZŠ – L. Nitková, provoz ZŠ – J. Musilová.

 

V MŠ Razová pracují: S. Talčíková (vedoucí učitelka obou pracovišť MŠ), Z. Pavlíčková (učitelka MŠ) a J. Musilová (školnice MŠ).

 

V MŠ Leskovec nad Moravicí pracují: Martina Nedělová (učitelka MŠ), Mgr. Hana Tuhovčáková (učitelka MŠ s omezeným pracovním úvazkem – DPČ) a Alena Hanulíková (školnice a pracovnice ŠJ MŠ).

 

Na mateřské nebo rodičovské dovolené jsou naše kolegyně-maminky: Šárka Přikrylová, L. Piatke a Mgr. H. Tuhovčáková (dříve Křištofová).

 

Kontakty na školu:

 

ředitelna – tel. 554 765 010, 606 620 189 (zs.razova@seznam.cz)

MŠ Razová – tel. 606 619 815, MŠ Leskovec n. M. 606 619 852

školní jídelna ZŠ a MŠ – tel. 724 508 969