ZŠ Razová > O škole > Historie školy

Historie školy

Prvním učitelem v obci byl ustanoven roku 1552 Georg Rohland. Až do poloviny 19.století zde působil vždy jeden učitel. První školní budova v obci byla postavena v roce 1863 - tzv. "stará škola". Později zde byl umístěn poštovní úřad. Byla to jednopatrová budova s malými prostory, takže neodpovídala požadavkům novodobé školy. Škola byla německá, protože v Razové  bydlelo převážně německé obyvatelstvo. Roku 1878 obdržela škola hřiště. Jako trojtřídní se škola stala o čtyři roky později. Pět tříd na přelomu 19. a 20.století si pak vyžádalo nutnost vybudování školy nové.
První budova "staré školy" (foto z roku 1946)
první budova "staré školy" (foto z roku 1946)

Budova "nové školy" v sousedství staré byla postavena v letech 1903-4 jako jednopatrový dům s třídami (obr. 2). Od roku 1929 byla zřízena újezdní měšťanská škola, proto byla budova zvednuta o jedno patro (obr. 3).  Měla 9 tříd, ředitelnu, sborovnu, kabinety, velké světlé chodby a školní jídelnu. Nevýhodou byly nesplachovací záchody a horší hygienické podmínky. Ke škole také patřil malý dvorek, školní zahrada a přilehlé kůlny.

Po 2.světové válce dochází k masovému přistěhovalectví českých a slovenských rodin do pohraničí. Také do Razové přicházejí desítky nových rodin. V prvním poválečném školním roce 1945-46 začíná školní docházku 14 českých a slovenských dětí na Obecné škole (německých dětí se přitom přihlásilo 294, výuku však již nemohly absolvovat). V průběhu roku počet dětí ve škole narůstal až na konečný stav 75 (dvoutřídka). První řídící učitelkou obecné školy se stala Anežka Rýmlová.

 

V roce 1946 dochází k založení měšťanské školy, protože počet osídlenců v okolí Razové vzrůstá a děti ze sousedních obcí (Leskovec, Roudno, Karlovec a Nová Pláň) by tak byly nuceny dojíždět až do Bruntálu. 1.září 1946 nastupuje do školy nový pedagogický sbor, vedený Matějem Vítkem a 92 žáků. 

Ve vedení obecné školy se v průběhu let 1948-53 vystřídalo šest ředitelů a stavy žactva kolísají od 60 do 105. V roce 1948 dochází ke změně názvu měšťanské školy na školu "střední".  Dochází k prvním změnám v pedagogickém sboru. O rok později se podařilo postavit první splachovací záchody na škole. Matěj Vítek odchází, na jeho místo nastupuje Josef Pařízek. Do školy chodí 140 žáků. V následujících letech se stavy žáků příliš nemění, pedagogický sbor naopak doznává změn pravidelně. Od roku 1953-54 je škola osmiletá a navštěvuje ji 218 žáků, o tři roky později již 272 žáků. Na škole  řadu let pracuje pionýrská organizace a nově také SRPŠ.

 

V roce 1957 je jmenována novou ředitelkou školy Božena Lisová, která však o rok později po krátké těžké nemoci umírá. Jejím nástupcem se stává dosavadní zástupce ředitele Stanislav Bartošek. V listopadu 1960 pak ze zdravotních důvodů funkci opouští a na jeho místo přechází dosavadní učitel Stanislav Smejkal. Začátkem 60.let dochází ke generální opravě školy. Zprovozněna je nová kuchyň, opraveno topení, podlahy apod. Škola má několik budov - v hlavní budově bylo umístěno 8 tříd 2.stupně, ve staré škole 2 třídy národní školy, v kulturním domě pak další dvě třídy. Cvičí se na školním hřišti nebo na chodbách.  V roce 1965-66 překračuje počet žáků 300.

Od 60.let nacvičují žáci pravidelně divadelní představení, vystupují v různých soutěžích a na oslavách. Počátkem 70.let dochází k velkému pohybu v pedagogickém sboru, jedni učitelé odcházejí, noví naopak přicházejí.  V roce 1970 je otevřeno druhé oddělení školní družiny. Z osmileté se škola stává základní devítiletou školou. Nově vzniká školní budova v sousedním Leskovci nad Moravicí, kde chodí nejmenší děti. Přichází paní učitelka Ljuba Fiurášková-Kadlecová a zůstává škole věrná už 35 let! Na podzim 1971 je do funkce ředitele školy jmenován Karel Soukop. Od roku 1974 pak až do roku 2004 působí na škole Milena Koutňáková-Tallová.
Počet žáků se v průběhu 80.let neustále snižuje pod 200. Anna Smejkalová se v roce 1982 stává po Karlu Soukopovi novou ředitelkou školy. V roce 1984 i naše škola přechází na desetiletou povinnou docházku. V průběhu 80.let pak přicházejí na školu noví učitelé a zaměstnanci, sloužící doposud -  Ludmila Michnová-Bocková, Marcela Sajáková-Bedáňová, Zdeňka Ptáčková a Zdeňka Repková (ta končí s odchodem 2.stupně v roce 2004).  Rok 1989-90 přinesl škole nové vedení - ředitelem se stal dosavadní zástupce Ivan Tuček, jeho zástupkyní pak Zdeňka Repková. Třídy z Leskovce se stěhují do školní budovy v Razové.
Počátkem 90.let dochází ke změnám učebních osnov, připravuje se reforma školství. Na konci školního roku 1989-90 je na škole zrušena pionýrská organizace. Nekonají se ani oslavy, které by připomínaly 40 let období socialismu. Škola začíná uplatňovat nové zásady a metody práce.  Od roku 1992-93 se počet žáků snížil na 123 a v následujících letech se tento trend ustálil. Důvodem byla také výstavba přehradní nádrže Slezská Harta, která oddělila děti z Roudna, Karlovce a Nové Pláně. V roce 1995 dochází k další změně na místě ředitele školy. Odcházejícího Ivana Tučka (přijal místo inspektora) nahradila Renata Mecnerová, která se do Razové přistěhovala s rodinou z Ostravy.  V létě 1996 proběhla přístavba školy a byly tak postaveny dvě nové třídy. O rok později se také do školy definitivně přestěhovala z fary školní družina.
Další významnou změnou v historii školy je datum 1.leden 2003. Tímto dnem se také naše základní škola stala právním subjektem a může v mnoha věcech o sobě rozhodovat sama. Součástí jednoho celku se stala také mateřská škola v Razové a mateřská škola s jídelnou v Leskovci.

15. května 2004 vyvrcholily oslavy 100.výročí postavení nové školní budovy v Razové. Na celodenní akci, která proběhla ve škole i v kulturním domě, se přišlo podívat skoro 150 bývalých i současných dětí, zaměstnanců, rodičů a hostů.

Poslední, ale asi největší událostí je zrušení 2.stupně a přechod žáků 6.-9.tříd do škol v Bruntálu.  Od 1.září 2004  škola funguje jako malotřídní škola pro žáky 1. až 5.ročníku. Ve třech třídách (1 samostatná, ve dvou pak vždy 2 spojené ročníky) bude školu navštěvovat asi 45 dětí z Razové a Leskovce. Odcházejí nejen starší děti, ale také učitelé vyššího stupně, v čele s ředitelkou Renatou Mecnerovou. Novou ředitelkou Obecné školy je jmenována Ludmila Bocková. Škola zároveň čeká na rekonstrukci, ke které by mělo dojít v roce 2006.  Od roku 2006 má škola nový oficiální název: Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace.


Od školního roku 2010/2011 pod novým vedením (po opětovném jmenování Renaty Mecnerové do funkce ředitelky školy k 1. 8. 2010) škola ve spolupráci se zřizovatelem velmi intenzivně připravuje dlouhodobě plánovanou rekonstrukci ZŠ spojenou se začleněním MŠ Razová do společné budovy se základní školou.