ZŠ Razová > O škole > Důležité změny

Školská rada ve šk. roce 2015/2016


S platností od loňského školního roku byla schválena v tomto novém složení: 

 

předsedkyně ŠR - E. Melčáková(za zákonné zástupce žáků ZŠ a dětí MŠ)


členové ŠR za zřizovatele (a partnerskou obec): G. Jedlovská, S. Hovadíková a M. Složilová


členové ŠR za zaměstnance školy: M. Bedáňová, Š. Přikrylová a S. Talčíková


členové ŠR za rodiče žáků ZŠ a dětí MŠ: K. Divišová a Ing. L. Lazarová


Těšíme se na vzájemnou spolupráci!