ZŠ Razová > Mateřská škola > Mateřská škola Razová

MŠ Razová

Fotogalerie

Kontakty:

Adresa: Razová 353, 793 64

Telefon: +420 606 619 815

Školní vzdělávací program:

ŠVP PV

V MŠ pracují:

Stanislava Talčíková – vedoucí učitelka obou pracovišť MŠ

Zdeňka Pavlíčková – učitelka

Jana Musilová - školnice 

 

Charakteristika školy

S platností od školního roku 2015/2016 byl provoz MŠ Razová přemístěn do nově rekonstruovaných prostor v přízemí budovy ZŠ. Došlo k přístavbě sociálního zařízení pro děti z MŠ (zcela nová šatna, umývárna a WC) i ke kompletní rekonstrukci dosavadních prostor bývalé ŠD (velké i malé herny školní družiny) včetně zajištění podlahového vytápění a technického odvětrávání celého prostoru MŠ. Díky provedené rekonstrukci mohlo vedení školy požádat o navýšení kapacity MŠ Razová – z dosavadních 20 na 25 dětí (v rejstříku škol a školských zařízení schváleno s platností od 8. 9. 2015). Vedení školy tak mohlo uspokojit všechny podané přihlášky zákonných zástupců k přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání. Cílová kapacita MŠ Razová byla zcela naplněna k 7. 10. 2015. 

S platností od 1. 9. 2015 bylo zřizovatelem školy díky schválenému dotačnímu programu uvedeno do provozu rovněž nové dětské hřiště, vybudované během července a srpna 2015 v prostoru školní zahrady za budovou ZŠ Razová.