ZŠ Razová > Mateřská škola > Mateřská škola Leskovec nad Moravicí

MŠ Leskovec nad Moravicí

Fotogalerie

Kontakty:

Adresa: Leskovec nad Moravicí 350, 793 68 Dvorce

Telefon: +420 606 619 852

Školní vzdělávací program:

ŠVP PV

V MŠ pracují:

Martina Nedělová – učitelka

Mgr. Hana Tuhovčáková – učitelka MŠ (zkrác. úvazek)

Alena Hanulíková – školnice a pracovnice ŠJ MŠ

 

Charakteristika školy

Mateřská škola byla postavena v roce 1994 a je situována v blízkosti středu obce, sousedí s obecním úřadem a malým panelákovým sídlištěm. MŠ má kapacitu 25 dětí, je tedy jednotřídní. Budova MŠ je přízemní, dálkově vytápěná. K zahájení školního roku 2015/2016 byla obcí Leskovec nad Moravicí realizována rekonstrukce stávající budovy MŠ – provedena výměna všech oken a dveří MŠ a obnova její fasády.

V budově se nacházejí všechny potřebné místnosti pro děti – jejich šatna, umývárna, WC a jedna velká třída, kterou je možné shrnovacími dveřmi rozdělit na jídelnu a hernu. Ta slouží rovněž k odpolednímu spánku dětí (po rozložení lehátek). MŠ má i svou dětskou knihovničku s průběžně doplňovanou literaturou. Jsou zde i prostory k uskladnění hraček apod. MŠ má svou vlastní školní jídelnu s kuchyní, kde se připravují svačinky a obědy pro děti i zaměstnance. V bočních prostorách MŠ je rovněž sociální zázemí i další místnosti pro pedagogické i nepedagogické pracovníky - šatna, kancelář vedoucí ŠJ, úklidová místnost. Pozemek kolem mateřské školy je oplocen a zatravněn. Zahrada, jejíž údržbu zajišťuje Obecní úřad v Leskovci nad Moravicí, poskytuje dětem řadu příležitostí k pohybovým aktivitám.